همه خود را برای مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره‌ی محرومان و مستضعفان موظف بدانند. این مبارزه یک وظیفه همگانی است.مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

اخبار

خیریه ها

بیانیه ماموریت

جمهوری اسلامی ایران همواره خدمت خالصانه و بی منت به نیازمندان را بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی خود مد نظر داشته است. امام خمینی قدس سره به حمایت شدید از این قشر عنایت داشت و«عدول از آن را عدول از عدالت اجتماعی» می‌دانست. ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با پیشنهاد خیریه های فعال و معتبر کشوری تشکیل و تعامل، وحدت و همدلی را در ادامه خدمات صادقانه سرلوحه اقدامات و رفتارهای توانمندسازی قرار داده تا ان شاء الله با استعانت از درگاه ایزد منان و توجه تمامی خیر اندیشان و نیکوکاران جامعه اسلامی بتواند با اهداف ذیل الذکر بعنوان خیریه ای در خدمت خیریه ها بر خلاء ناشی از فقدان برخی از قوانین، امکانات و منابع ضروری فائق آید. بخش اول: اهداف ستاد 1- رفع محرومیت توسط محرومین با محوریت توانمند سازی انسانی و مکانی 2- حمایت های لازم معنوی و حقوقی از خیریه ها و مؤسسات مردم نهاد 3- ایجاد وحدت رویه و تفاهم بین خیرین و مؤسسات مردم نهاد بخش دوم: تشکیلات ستاد، متشکل از هیئت امناء، شورای سیاست گذاری، هیئت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام، معاونین و قرارگاه‌های استانی بمنظور حمایت و تعامل و نیز بهره مندی از ظرفیت مؤسسات و خیریه های عضو جهت اجرای اهداف با تعیین شاخص های اجرایی و تشکیلاتی و تطبیق مشخصه برای خیریه های متقاضی عضویت و تنظیم تفاهم نامه همکاری با واجدین شرایط. بخش سوم: عناوین فعالیت ها 1- توانمند سازی اقتصادی با هدف رفع فقر و بیکاری و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی 2- توانمند سازی اجتماعی با هدف تقویت مناسبات، تعامل،تحکیم خانواده،حقوق شهروندی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 3- توانمند سازی فرهنگی با هدف تقویت اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و اخلاق آحاد جامعه 4- توانمند سازی زیستی با هدف تأمین و توسعه نیازهای اولیه و اساسی 5- توانمند سازی انسانی با هدف افزایش ضریب کارایی و استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه

دانشجويان پذيرفته شده در اولين دوره تحصيلي

>

طرح سلامت

طرح اشتغال

طرح حمایتی و توانمند سازی

طرح فرهنگی و تحصیلی

تماس با ما

نوع پیام

کاربران